Genom att trimma ditt företag. Det är den största anledningen till att det är bra att starta processen år i förväg. Att lägga ner arbete på följande kan göra stor skillnad på priset.

•       Skala bort onödiga kostnader.
•       Optimera intäkter.
•       Kommunicera tydligt i siffror och statistik så verksamheten är lätt att tolka för mäklaren och köpare.
.•      Försök ordna avtal med viktiga kunder och leverantörer.
•       Ge ett bra beslutsunderlag: Visa var vinsterna kommer ifrån. Vilka produkter driver intäkter?
•       Redovisa öppet om det finns olösta tvister eller annat som bör ordnas upp. Det handlar om förtroende.
•       Osålt lager är oftast ointressant för köparen.

Kontakta oss gärna här!

Vill du vet mer om vad en företagsmäklare kan hjälpa till med?