Köpa företag

Att köpa ett företag en än mer komplex process.

Optimal sökning

För att kunna göra en så optimal sökning som möjligt behöver köparen ha koll på vilken bransch, geografiskt läge, omsättning, vilka synergier som kan finnas med mera. Ägaren till bolag som kontaktas för uppköp upplever, med rätta, ett mentalt övertag.

Bearbetning av kunder

Det är då viktigt att företagsmäklaren har bearbetat kunder som är möjliga inom köparens budget samt att mäklaren kommunicerar vad ett marknadsvärde är, baserat på genomförda försäljningar. Definition av bransch, geografiskt läge samt ekonomisk budget.

  • Genomlyssning av företag som uppfyller kriterierna samt personligt samtal med respektive ägare.
  • Upprättande av short list med 2–5 v kontaktade företag som kan tänkas sälja. Analys och värdering av dessa och rekommendationer.
  • Avsiktsförklaring / Letter of intent
  • Företagsbesiktning / Due Diligence (görs av köpare)
  • Förhandling
  • Upprättande av avtal
  • Tillträde

Köpa företag

KONTAKTA BIZBROKER