Sälja företag

Bizbroker sköter hela processen som företagsmäklare.

Att sälja

Att sälja företag är en komplicerad process, som kräver en erfaren företagsmäklare.  Både den faktiska säljprocessens moment, men också den  mentala biten med att sälja sitt livsverk.

Bizbroker företagsmäklare har data från drygt 500 företagsförmedlingar de senaste åren

Vissa hoppas på en köpeskilling baserad på en värdering från Internet Där organisationsnumret lagts in och, ibland, värderingsmodeller lagts på varandra vilket ofta indikerar för högt värde. Bizbroker företagsmäklare har branscdata och kunskap om vad marknaden brukar betala.

Kunskap, driv, kompetens och förtroende

Kunskap, driv, kompetens och förtroende är hörnpelare för att hitta rätt köpare. Information om bolagets verksamhet, historik, bransch, marknad, personal, lokaler och framtidsutsikter är väsentliga data för en företagsmäklare. Objektsbeskrivning skapas, annonser publiceras, kartlagda intressenter kontaktas och spekulanter hör av sig, allt noters i en loggbok. När parterna är överens om pris och villkor inleds en genomlysning av företaget, så kallad Due Diligence. Nu görs aktieöverlåtelseavtalet som signeras vid tillträdesmötet som ofta sker på säljarens bank.

Sälja företag

KONTAKTA BIZBROKER