Värdering av företag

En mängd faktorer

Värdering av företag är ingen exakt vetenskap, det räcker inte att bara mata in siffror i ett Excel ark och förvänta sig ett vettigt svar. En mängd faktorer ska tas hänsyn i varje enskild värdering.
I slutändan ska värdet motsvara en köpeskilling på den öppna marknaden efter sedvanlig gedigen marknadsbearbetning.

Företagets finansiella situation

En viktig parameter i en företagsvärdering är företagets finansiella situation och dess framtida vinster. Bolagets historik är vägledande i bedömningen av framtida kassaflöden och vinster. Till historiken adderas sedan omvärldsfaktorer och synergieffekter.

Vi har erfarenhet

Med erfarenhet från hundratals företagsförsäljningar har vi en god uppfattning om vad marknaden betalar för ett företag.

  • Nyckeltalsanalys
  • Marknadsanalys
  • Branschanalys / Konkurrentjämförelse
  • Avkastningsvärdering eller Substansvärdering
  • Rapport

Värdering av kommersiella fastigheter

Vi utför oberoende marknadsvärderingar av kommersiella fastigheter, hyresfastigheter och industrifastigheter och tillhandahåller såväl värderingsintyg som värderingsrapport.

Plan för ökat företagsvärde

Att optimera ett framtida bolagsvärde genom att göra företaget så attraktivt som möjligt ur en köpares perspektiv glöms tyvärr ofta bort. Man är, av förståeliga skäl, fullt uppe i den dagliga verksamheten och har inte tid till mycket annat. Bizbroker analyserar bolaget, bransch och konkurrenter och presenterar en plan med förslag till förändringar som ökar företagets värde.

KONTAKTA BIZBROKER