Vad kostar det att sälja bolag med företagsmäklare

Vad kostar det att sälja bolag med företagsmäklare?

Frågan är

Vad kostar det att sälja bolag med företagsmäklare bizbroker?

Vad kostar en företagsmäklare?

Vi har några olika varianter. Emellertid är det vanligaste upplägget att vi tar en fast avgift, det vill säga ett så kallat startarvode. Därtill tillkommer en rörlig ersättning som är baserad på köpeskillingen vid avslutad affär.

Den fasta avgiften ligger oftast på mellan 30 000 och 100 000 kronor. Detta arvode inkluderar informationsmemorandum, det vill säga objektsbeskrivning. Likaså inkluderar arvodet annonsering, faktainsamling för att hitta de bästa potentiella köparna eller målbolagen samt kontakter med dessa. Vidare organiserar vi kontakter med andra spekulanter, inklusive sekretessförbindelser som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

För övrigt upprättar vi avsiktsförklaringar (LOI), samlar in och analysera information om ett företag inför ett företagsförvärv (Due Diligence), upprättar aktieöverlåtelseavtal och sköter kontakter med banken. Likaledes organiserar vi extra bolagsstämmor när det krävs för att ändra i en styrelses sammansättning hos Bolagsverket.

Sälja bolag

Sälja bolag

Bizbroker är en företagsmäklare som gör en komplicerad process enklare. Som sådan hjälper vi er med rådgivning samt med att värdera, sälja bolag eller köpa företag.

Om ni anlitar oss som företagsmäklare för att göra en oberoende marknadsvärdering utför vi:

 • En nyckeltalsanalys
 • En marknadsanalys
 • En branschanalys
 • En konkurrentjämförelse
 • En avkastningsvärdering eller en substansvärdering
 • En rapport

Kontakta oss här så berättar vi mer.

Kontakt

Bizbroker har erfarenhet av företagsvärdering och vi sköter om alla viktiga faktorer för att göra en värdering som stämmer överens en slutgiltig köpesumma. Exempelvis tittar vi på företagets historia och uppskattar företagets framtida cashflow. Bland annat värderar vi hyres- och industrifastigheter samt affärsmässiga fastigheter.

Att sälja ert företag med vår hjälp är en okonstlad affär där vi sköter hela processen. Ty, vi har både det engagemang och den kunskap som krävs. Dessutom hjälper vi er som säljare med den mentala biten, som vi av erfarenhet vet kan vara jobbig. Vidare hjälper vi er med att sätta upp en planering för att öka värdet på företaget. Genom att utgå ifrån en potentiell köpares efterfrågan gör vi företaget mer lockande för köp.

När ett företag ska säljas är det viktigt att utgå ifrån – och även kunna presentera – rätt siffror och information om företaget. Därför publicerar vi en attraktiv annons som når rätt kundkrets. På så sätt ser vi till att potentiella kunder får all den information de efterfrågar. När parterna är överens om köpeskillingen inleds Due Diligence och därefter görs aktieöverlåtelseavtalet.

Företagsmäklare

Företagsmäklare

Bizbroker gör det också lätt för dig att köpa ett företag. Nämligen har vi all den viktiga branschinformation som behövs.  Likaså hjälper vi till med allt från att leta efter potentiella företag till att ta fram all nödvändig information. Här är det viktigt att vi på Bizbroker har koll på att potentiella säljare ligger inom köparens budget. När vi har fastställt vilka företag som är av intresse kontaktar vi företagen påbörjar förhandling.

Följande dokument gör vi iordning:

 • Upprättande av short list med 2–5 v kontaktade företag som kan tänkas sälja. Analys och värdering av dessa och rekommendationer.
 • Avsiktsförklaring / Letter of intent
 • Företagsbesiktning / Due Diligence (görs av köpare)
 • Förhandling
 • Upprättande av avtal
 • Tillträde

Rådgivning

Vår fjärde tjänst är rättslig rådgivning och vår expertis ligger inom just affärsjuridik. I synnerhet är vi experter på företagsöverlåtelser och ägarförändringar. Som rådgivare tillhandahåller vi våra tjänster under bland annat överlåtelse och ägarförändring.

Följande juridiska dokument och avtal hjälper vi er med:

 • Aktieöverlåtelseavtal
 • Inkråmsavtal
 • Rörelseöverlåtelseavtal
 • Aktieägaravtal och Kompanjonavtal
 • Köpekontrakt Fastighet
 • Samarbetsavtal
 • Leveransavtal
 • Konsultavtal
 • Hyresavtal
 • Bolagsbildningar

Erfaren företagsmäklare

Vad kostar det att sälja bolag med företagsmäklare

Bizbroker är Anders Brodin. Jag är en företagsmäklare med erfarenhet av sälj- och köpuppdrag hos Svensk Företagsförmedling. Därtill har jag i 25 år arbetat i ledande befattningar inom internationellt näringsliv. Exempelvis har har varit chef på Carlsberg, Wasabröd och Barilla.

Bizbroker har kontor i Stockholms och i Västra Götalands län, med företagsöverlåtelser främst i Borås, Stockholm och Göteborg.

Jag är utbildad i företagsförvärv och värderingar hos FEI och PHI.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om våra tjänster.

Kontakt

Mer om våra tjänster

På Bizbroker ger vi rådgivning eller hjälp vid köp eller försäljning av bolag eller fastigheter. Likaså bistår vi vid andra typer av förändringar i ett företags ägarförhållanden. Närmare bestämt leder vi dig och ditt bolag genom alla delar av förloppet.

När du, eller ni, börjar fundera på att sälja eller att köpa ett företag eller att ändra i företagets ägarstruktur så är det läge att kontakta oss. Nämligen kommer vi gärna in tidigt i planeringen för att skapa de bästa förutsättningarna för processen. Exempelvis kan det handla om att öka ert företags marknadsvärde eller att underlätta en köpprocess. Likaså kan jag hjälpa till med att leta efter potentiella företag att köpa.

I de fall ett företag redan har påbörjat en sälj eller köpprocess kan vi komma in som rådgivare. Likaledes erbjuder jag tjänster som har att göra med analys, värdering eller vägledning när ni söker en ny partner eller en ny investerare. Till exempel kanske ni behöver få in ny expertkunskap i företaget eller så kanske ni behöver öka ert kapital för vidare utveckling.

Det kostar ingenting att höra av sig. Därför är det en god idé att kontakta oss.

Kontaka oss

En lokal företagsmäklare

Vi hjälper er bland annat i följande kommuner