Om köparen, eller du vill stanna i bolaget till dess köparen är insatt i verksamheten, finns det alternativ.
•       Upprätta ett avtal som gör att du arbetar vidare en tid med att hjälpa den nya ägaren in i verksamheten
•       Upprätta reverser där du inte får hela köpeskillingen på en gång utan lånar ut pengar till verksamheten som regleras vid överenskommet datum.
•       Komma överens om att få del av vinsten under ett antal år mot att priset blir lägre.

Hur får jag ut det mesta möjliga av köpeskillingen?

Ta hjälp av en skatteexpert för att få bästa lösningen för dig! Vi hjälper dig med kontakter.

Kontakta oss gärna här!

Vill du vet mer om vad en företagsmäklare kan hjälpa till med?