Företagsmäklare Stockholm

Företagsmäklare Stockholm

Företagsmäklare Stockholm – Gör en komplicerad process enklare

Företagsmäklare Stockholm gör en komplicerad process enklare med Bizbroker. Som företagsmäklare Stockholm hjälper vi er att värdera, sälja eller köpa företag samt rådgivning.

Om ni anlitar oss som företagsmäklare Stockholm för att göra en oberoende marknadsvärdering utför vi:

 • En nyckeltalsanalys
 • En marknadsanalys
 • En branschanalys
 • En konkurrentjämförelse
 • En avkastningsvärdering eller en substansvärdering
 • En rapport

Bizbroker har erfarenheten. Vi kan företagsvärdering och ser till alla viktiga faktorer för att göra en värdering som stämmer överens en slutgiltig köpesumma. Bland annat tittar vi på företagets historia och uppskattar företagets framtida cashflow.

Bizbroker värderar bland annat hyres- och industrifastigheter samt affärsmässiga fastigheter.

Vi på Bizbroker kan vidare hjälpa ert företag med att sätta upp en planering för att öka värdet på företaget. Genom att utgå ifrån en potentiell köpares efterfrågan gör vi företaget mer lockande för köp.

Att sälja ert företag med hjälp av Bizbroker är enkelt. Vi sköter hela processen. Vi har både engagemanget och kunskapen. Dessutom hjälper vi er som säljare med den mentala biten, vilket vi av erfarenhet vet kan vara jobbig.

När ett företag ska säljas är det viktigt att utgå ifrån, och kunna presentera, rätt siffror och information om företaget. Vi publicerar en attraktiv annons som når rätt kundkrets och ser till att potentiella kunder får all den information de efterfrågar. När parterna är överens om köpeskillingen inleds Due Diligence och därefter görs aktieöverlåtelseavtalet.

Bizbroker gör det också lätt för dig att köpa ett företag. Vi har viktig branschinformation och vi hjälper till med allt från att leta efter potentiella företag till att ta fram all nödvändig information. Här är det viktigt att vi på Bizbroker har koll på att potentiella säljare ligger inom köparens budget. När vi har fastställt vilka företag som är av intresse kontaktar vi företagen påbörjar förhandling.

Följande dokument gör vi iordning:

 • Upprättande av short list med 2–5 v kontaktade företag som kan tänkas sälja. Analys och värdering av dessa och rekommendationer.
 • Avsiktsförklaring / Letter of intent
 • Företagsbesiktning / Due Diligence (görs av köpare)
 • Förhandling
 • Upprättande av avtal
 • Tillträde

Vår fjärde tjänst är rättslig rådgivning. Vår expertis ligger inom affärsjuridik, specifikt vid företagsöverlåtelser och ägarförändringar. Som rådgivare tillhandahåller vi våra tjänster under bland annat överlåtelse och ägarförändring.

Följande juridiska dokument och avtal hjälper vi er med:

 • Aktieöverlåtelseavtal
 • Inkråmsavtal
 • Rörelseöverlåtelseavtal
 • Aktieägaravtal och Kompanjonavtal
 • Köpekontrakt Fastighet
 • Samarbetsavtal
 • Leveransavtal
 • Konsultavtal
 • Hyresavtal
 • Bolagsbildningar

Bizbroker drivs av Ander Brodin. Jag är en företagsmäklare med erfarenhet av sälj- och köpuppdrag hos Svensk Företagsförmedling. De senaste 25 åren har jag haft ledande befattningar från internationellt näringsliv som chef på bland andra Carlsberg, Wasabröd och Barilla. Bizbroker har främst varit verksam Stockholmsområdet och Västra Götaland.

Tveka inte att höra av er om ni vill diskutera någon fråga!

KONTAKTA BIZBROKER