Företagsmäklare

Företagsmäklrae

Företagsmäklare Bizbroker – Gör en komplicerad process enklare

Företagsmäklare gör en komplicerad process enklare med Bizbroker. Som företagsmäklare hjälper vi er att värdera, sälja eller köpa företag samt rådgivning.
Om ni oss som företagsmäklare för att göra en oberoende marknadsvärdering utför vi:

 • En nyckeltalsanalys
 • En marknadsanalys
 • En branschanalys
 • En konkurrentjämförelse
 • En avkastningsvärdering eller en substansvärdering
 • En rapport

Företagets finansiella situation
En viktig parameter i en företagsvärdering är företagets finansiella situation och dess framtida vinster. Bolagets historik är vägledande i bedömningen av framtida kassaflöden och vinster. Till historiken adderas sedan omvärldsfaktorer och synergieffekter.
Vi har erfarenhet
Med erfarenhet från hundratals företagsförsäljningar har vi en god uppfattning om vad marknaden betalar för ett företag.

Bizbroker gör det också lätt för dig att köpa ett företag. Vi har viktig branschinformation och vi hjälper till med allt från att leta efter potentiella företag till att ta fram all nödvändig information. Här är det viktigt att vi på Bizbroker har koll på att potentiella säljare ligger inom köparens budget. När vi har fastställt vilka företag som är av intresse kontaktar vi företagen påbörjar förhandling.

Följande dokument gör vi iordning:

 • Upprättande av short list med 2–5 v kontaktade företag som kan tänkas sälja. Analys och värdering av dessa och rekommendationer.
 • Avsiktsförklaring / Letter of intent
 • Företagsbesiktning / Due Diligence (görs av köpare)
 • Förhandling
 • Upprättande av avtal
 • Tillträde

Vår fjärde tjänst är rättslig rådgivning. Vår expertis ligger inom affärsjuridik, specifikt vid företagsöverlåtelser och ägarförändringar. Som rådgivare tillhandahåller vi våra tjänster under bland annat överlåtelse och ägarförändring.

Följande juridiska dokument och avtal hjälper vi er med:

 • Aktieöverlåtelseavtal
 • Inkråmsavtal
 • Rörelseöverlåtelseavtal
 • Aktieägaravtal och Kompanjonavtal
 • Köpekontrakt Fastighet
 • Samarbetsavtal
 • Leveransavtal
 • Konsultavtal
 • Hyresavtal
 • Bolagsbildningar

Bizbroker drivs av Ander Brodin. Jag är en företagsmäklare med erfarenhet av sälj- och köpuppdrag hos Svensk Företagsförmedling. De senaste 25 åren har jag haft ledande befattningar från internationellt näringsliv som chef på bland andra Carlsberg, Wasabröd och Barilla. Bizbroker har främst varit verksam Stockholmsområdet och Västra Götaland.

Tveka inte att höra av er om ni vill diskutera någon fråga!

KONTAKTA BIZBROKER