Det finns variationer, men det vanligaste är, dels en fast ersättning, så kallat startarvode och en rörlig ersättning baserad på köpeskillingen vid avslutad affär.

Det fasta arvodet ligger oftast mellan 30 000- 100 000 kronor och bör inkludera Informationsmemorandum (objektsbeskrivning), annonsering, research för att hitta bäst köpare (målbolag), kontakter med dessa, kontakt med andra spekulanter inklusive sekretessförbindelse, arrangera möten med desamma, upprättande av avsiktsförklaring (LOI), stöd under genomlysning av bolaget (Due Diligence), upprättande av aktieöverlåtelseavtal, kontakter med bank samt möte där överlåtelsen sker inklusive extra bolagsstämma för att ändra styrelse via Bolagsverket.

Vad kostar en företagsmäklare? Bizbroker företagsmäklare gör en komplicerad process enklare

När affären är i hamn regleras den rörliga procentuella ersättningen baserad på köpeskillingens storlek.

Kontakta oss kostnadsfritt för rådgivning på telefon!